เกี่ยวกับเรา

บริษัท เดอะเบทเทอร์ จำกัด

เนื่องจากทรัพยากรบุคคลทางด้าน Data Science และ Big Data เป็นที่ขาดแคลนในปัจจุบัน ซึ่งทำให้เกิดส่วนต่างทางด้านโอกาสขององค์กรที่ใช้และไม่ได้ใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูล ซึ่งจะเห็นได้จากธุรกิจในปัจจุบันที่มีการใช้ข้อมูลในการสร้างกลยุทธ์การตลาดเพื่อหาโอกาสใหม่ ๆ

บริษัท เดอะเบทเทอร์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลแก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และช่วยสร้างและปรับปรุงกระบวนการทำงานขององค์กรไปสู่ Intelligence Enterprise

Touchscreen Computer

ทีมงานของเรา

ทีมงานของ เดอะเบทเทอร์ มีความเชี่ยวชาญทางด้านต่าง ๆ ในการดึงองค์ความรู้จากข้อมูล
โดยใช้ประสบการณ์และเทคโนโลยีเพื่อส่งมอบงานที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

WICHAI SUHARITDAMRONG

Data Science Consultant

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Telecom Asia, Thailand

Brain Dynamic Laboratory, Florida, USA

Kasikorn Bank, Thailand

Moody’s Analytics, Singapore

Bank of Ayudhya, Thailand

PricewaterhouseCoopers, Thailand

QUALIFICATION​

M.S. in Finance, Chulalongkorn University, Thailand

M.S. in Industrial and Systems Engineering, University of Florida, USA

M.S. in Electrical and Computer Engineering, University of Florida, USA

B.E. in Electrical Engineering, Chulalongkorn University, Thailand